Betonyp, Relazzo, Rhombusprofil, czyli porozmawiajmy o nowościach

„..Innowacyjność to narzędzie stymulujące rozwój i kreujące rzeczywistości, ale samo w sobie nic niegwarantujące. Przełożenie na efekty przynosi dopiero jego wykorzystanie. Potrzebni są więc ludzie chętni do modyfikowania otoczenia i wprowadzania zmian.

Pojawienie się nowego produktu czy usługi to preludium, aby nastąpił dalszy ciąg zdarzeń zakończony wymiernymi rezultatami konieczna jest praca, kooperacja, czas i wytrwałość.

Chcemy aby Metalmex brał udział w procesie wyznaczania trendów. By był firmą kreatywną stawiającą na innowacje, na nowe technologie  i ciekawe wzornictwo. Dlatego z jednej strony odpowiadamy na oczekiwania rynku, ale z drugiej staramy się wdrażać wszelkie pojawiające się nowości. Służą temu organizowane przez nas szkolenia. Poza aspektami edukacyjnymi, dają one możliwość wymiany poglądów, budując w ten sposób strategię komunikacji….”   Violetta Kowalczyk

 

DSC_00060 DSC_00081 DSC_00170 DSC_00221 DSC_00301